Een auto ongeluk is vervelend, vooral wanneer dit zorgt voor (blijvend) letsel bij jou of andere betrokkenen bij het ongeluk. Mocht je letsel oplopen, dan is het belangrijk om direct contact op te nemen met je zorgverzekeraar. Letselschade kan daarnaast ook worden vergoed via je autoverzekering. Een vereiste hiervoor is dat je wel een inzittendenverzekering erbij hebt afgesloten. In dit blog vertellen we je over wat te doen bij letselschade en welke type vergoedingen je kunt krijgen.

Wat doe je bij letselschade?

Zowel geestelijke als lichamelijke schade kun je vergoed krijgen bij letselschade. Denk hierbij aan:

  • Inkomstenderving
  • Juridische kosten
  • Medische kosten
  • Smartengeld

Om letselschadevergoeding te krijgen, kun je eerst terecht bij je eigen verzekering. Vervolgens is het mogelijk om de schade bij de verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij te claimen. Dit is alleen mogelijk wanneer de tegenpartij het ongeval heeft veroorzaakt.

Het aansprakelijk stellen van de dader

Wanneer je een schade claimt bij de tegenpartij, stel je de dader aansprakelijk voor de schade. Belangrijk is om na het ongeval samen een schadeformulier in te vullen met de tegenpartij. Dit is belangrijk bewijs om de tegenpartij aansprakelijk te stellen. Andere type bewijzen zijn bijvoorbeeld foto’s en verklaringen van getuigen. Mocht je fysiek letsel hebben opgelopen, dan is het verstandig om een doktersverklaring op te vragen

Schadevergoeding: maak een kostenoverzicht

Bij het indienen van een schadeclaim moet een overzicht gemaakt worden van alle extra kosten die gemaakt zijn door het opgelopen letsel. Bewaar alle bonnen en houdt dit overzicht goed bij, zodat je niks over het hoofd ziet. Denk hierbij aan de volgende kosten:

  • reiskosten
  • inkomensverlies
  • materiële schade
  • huishoudelijke hulp
  • extra hulpmiddelen

Inzittendenverzekering voor mede passagiers

Een auto ongeluk is nog vervelender wanneer er passagiers in de auto aanwezig zijn. Met een inzittendenverzekering is alle letsel opgelopen bij de passagiers meeverzekerd. Je krijgt na een ongeval het werkelijke bedrag voor letselschade uitbetaald.